img_3824.jpg

February 28, 2023Kiswahili Intermediate Level

Course Objectives

At the end of this course, the student is expected to communicate in a little bit complex spoken and written Swahili in various contexts. Moreover, he/she will understand more Swahili cultural aspects.

 

Course Descriptions

This course provides more basic knowledge on Swahili grammar, especially on Swahili derivations and skills on simple spoken and written Swahili. This will enable the student to participate in a little bit complex communication in Swahili. Moreover, it provides more cultural notes in the use of Swahili according to specific contexts introduced.

 

Delivery: 40 hours (20 hours for lectures and 20 hours for discussions)

Module 1: Mahitaji ya Afya

 • Sehemu za mwili
 • Kazi mbalimbali za sehemu za mwili
 • Ujirejeleaje
 • Utendwa
 • Wakati timilifu me-
 • Ngeli ya u/n
 • Vivumishi vya sifa vya ngeli ya u/n
 • Umilikishi katikia ngeli ya u/n

Module 2: Maelekezo

 • Pande kuu za dunia
 • Tungo elekezi
 • Viambishi vya mahali, po-mo-ko
 • Ngeli ya mahali (pa-mu-ku)

 Module 3: Kununua tiketi

 • Msamiati muhimu
 • Miundo ya o-rejeshi
 • O-rejeshi kabla ya mzizi wa kitenzi
 • O-rejeshi ya amba
 • O-rejeshi mwishoni mwa kitenzi
 • Ukanushi wa o-rejeshi
 • -vyo- kama jinsi/namna
 • -pi- kama ubainisho (which)

 Module 4: Kauli ya amri na upole

 • Msamiati muhimu
 • Kauli za amri (uyakinifu na ukanushi)
 • Kauli za upole (uyakinifu na ukanushi)

Module 5: Unyambulishaji

 • Msamiati muhimu
 • Kauli ya kutendea
 • Kauli ya kutendana
 • Viambishi vya yambwa
 • Kauli ya kutendua
 • Kauli ya kutendeka
 • Kauli ya kutendesha/kusababisha

 Module 6: Stadi za Kusikiliza

 • Utambulisho
 • Mazungumzo (mtu na mtu, ya redio, televisheni na simu)
 • Taarifa za habari
 • Matini za kusomwa kwa sauti
 • Utambaji wa hadithi

 Module 7: Stadi za Kuzungumza

 • Kusimulia hadithi za kibunifu
 • Kusimulia hadithi kwa kutumia picha
 • Kutoa hotuba
 • Kuigiza kwa sauti
 • Majibizano
 • Kufanya mdahalo
 • Kuripoti kuhusu matukio na mambo mbalimbali